Ogłoszenie - Wolne stanowiska w SC - Komenda Powiatowa Policji w Hrubieszowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Wolne stanowiska w SC

Strona znajduje się w archiwum.

Ogłoszenie

Komenda Powiatowa Policji w Hrubieszowie

 • Komendant
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • starszy referent
 • do spraw transportu i zaopatrzenia
 • Zespół Wspomagający
 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

 

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

Komenda Powiatowa Policji w Hrubieszowie

Miejsce wykonywania pracy:

 • Hrubieszów
 • ul. Narutowicza 20, 22-500 Hrubieszów

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Kierowanie sprzętem transportowym powierzonym doraźnie w zależności od potrzeb jednostki
 • Uzgadnianie okresowe stanów ewidencyjnych środków trwałych i pozostałych środków trwałych jednostki ze stanami figurującymi w ewidencji głównej prowadzonej przez wydziały zaopatrujące KWP w Lublinie
 • Sporządzanie wniosków, porozumień, umów, aktów darowizn, a także sprawozdań z otrzymanych darowizn
 • Rozliczanie pojazdów oraz sporządzanie sprawozdań miesięcznych w zakresie przebiegów i zużycia mps przez środki transportu przydzielone komendzie.
 • Wyrywkowe sprawdzanie stanu utrzymania wyposażenia oraz ogólnej sprawności technicznej pojazdów.
 • Przeprowadzanie szczegółowej weryfikacji stanu technicznego pojazdów przed kierowaniem do obsługi technicznej lub naprawy w Wydziale Transportu KWP w Lublinie.
 • Prowadzenie postępowań szkodowych
 • Sprawowanie nadzoru nad powierzonym mieniem.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań


Wyjazdy służbowe

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy


Stanowisko pracy usytuowane na I piętrze budynku niedostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich. Praca związana z gospodarką transportową, zaopatrzeniem i gospodarką materiałową przy komputerze powyżej połowy ustawowego czasu pracy. Stała obsługa klienta wewnętrznego i zewnętrznego.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie techniczne
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 2 lata doświadczenia zawodowego administracji publicznej
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • Wykształcenie średnie
  • Doświadczenie w pracy na danym stanowisku oraz znajomość zadań z zakresu obsługi resortowych urządzeń transportowych, norm eksploatacyjnych oraz właściwego wyposażenia
  • Doświadczenie zawodowe - powyżej 2 lat na podobnym stanowisku pracy
  • Doświadczenie na stanowiskach dotyczących zagadnień z zakresu bieżącej konserwacji i naprawy sprzętu transportowego oraz kwaterunkowego i techniki specjalnej
  • Łatwość komunikowania się, miła współpraca ze zgłaszającymi usterki, bezkonfliktowa praca w zespole, rozwiązywanie problemów, szybkie działanie i współpraca w podejmowaniu decyzji, przewidywanie, organizowanie pracy własnej, ocenianie sytuacji,współpraca w zespole

wymagania dodatkowe

 • kompetentne i szybkie usuwanie zgłoszonych usterek i awarii, racjonalna gospodarka zaopatrzeniowo-remontowa
 • doświadczenie zawodowe 3 lata w pracy na podobnym stanowisku pracy
 • praktyka na samodzielnych stanowiskach oraz współpraca z podmiotami wewnętrznymi
 • obsługa komputera
 • podejmowanie samodzielnych decyzji
 • przewidywanie przyszłych zjawisk i skutków

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

Termin składania dokumentów:

07-09-2015

Miejsce składania dokumentów:

Komenda Powiatowa Policji
Narutowicza 20
22-500 Hrubieszów

Inne informacje: Wytworzył/Odpowiada:

Komendant

Jednostka organizacyjna:

Komenda Powiatowa Policji w Hrubieszowie

Udostępniła/udostępnił:

Marian Kubiak

Komórka organizacyjna:

Zespół do spraw Kadr i Szkolenia

Wprowadzono:

01-09-2015

 

Lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze nr 172753.

 

Na zastępstwo nieobecnego pracownika na stanowisko starszego referenta Zespołu Wspomagającego w Komendzie Powiatowej Policji w Hrubieszowie województwo Lublin, w korpusie służby cywilnej, umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i Komendy Powiatowej Policji w Hrubieszowie oraz opublikowana z dniem 10 września 2015 roku na tablicy ogoszeń jednostki.

1. KORNELUK MARCIN  - HRUBIESZÓW

2. SŁUPNY MAREK -          HRUBIESZÓW

3. WALENCIK TOMASZ -    HRUBIESZÓW

4. PILUŚ MONIKA        -    TURKOWICE.

 

 

Metryczka

Data publikacji 10.09.2015
Data modyfikacji 10.09.2015
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Hrubieszowie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
inż. Piotr Panasiewicz
Osoba udostępniająca informację:
inż. Piotr Panasiewicz Zespół Informatyki i Łączności KPP Hrubieszów
Osoba modyfikująca informację:
inż. Piotr Panasiewicz
do góry