Struktura organizacyjna - Komenda Powiatowa Policji w Hrubieszowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Struktura organizacyjna

Strona znajduje się w archiwum.

Struktura organizacyjna

STRUKTURA ORGANIZACYJNA

Struktura organizayjna Komendy Powiatowej Policji w Hrubieszowie opracowana a podstawie Regulaminu Komendy Powiatowej Policji w Hrubieszowie.

 KOMENDANT POWIATOWY POLICJI W HRUBIESZOWIE:

 • Wydział Prewencji
 • Stanowisko Samodzielne do spraw Prosowo - Informacyjnych
 • Zespół Kadr i Szkolenia
 • Zespół Łączności i Informatyki
 • Stanowisko Samodzielne do spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Ochrony Prezciwpożarowej
 • Zespół Wspomagający
 • Zespół do spraw Ochrony Informacji Niejawnych

I ZASTĘPCA KOMENDANTA POWIATOWEGO POLICJI W HRUBIESZOWIE:

 • Wydział Kryminalny
 • Wydział Ruchu Drogowego
 • Posterunek Policji w Dołhobyczowie
 • Posterunek Policji w Trzeszczanach
 • Posterunek Policji w Werbkowicach.

Metryczka

Data publikacji 21.06.2016
Data modyfikacji 21.06.2016
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Hrubieszowie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
asp. Edyta Krystkowiak
Osoba udostępniająca informację:
asp. Edyta Krystkowiak Wydział Prewencji
Osoba modyfikująca informację:
asp. Edyta Krystkowiak
do góry