Stanowienie aktów prawa wew. - Komenda Powiatowa Policji w Hrubieszowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Stanowienie aktów prawa wew.

Strona znajduje się w archiwum.

Stanowienie aktów prawa wew.

 

 
Stanowienie aktów prawa wewnętrznego
 
Komenda Powiatowa Policji w Hrubieszowie stanowiąc akty prawa wewnętrznego działa na podstawie:
 
 
1. Zarządzenia Nr 1144 Komendanta Głównego Policji z dnia 2 listopada 2004 r. w sprawie metod i form wykonywania w Policji zadań w zakresie legislacji, pomocy prawnej i informacji prawnej oraz Zarządzenie Nr 1 Komendanta Głównego Policji z dnia 9 stycznia 2006 r. zmieniające zarządzenie w sprawie metod i form wykonywania w Policji zadań w zakresie legislacji, pomocy prawnej i informacji prawnej.
Zarządzenie określa metody i formy opracowywania, opiniowania, ogłaszania i ewidencji zarządzeń i innych aktów normatywnych oraz wytycznych, decyzji i porozumień, a także metody i formy wykonywania pomocy prawnej oraz informacji prawnej w Policji.
 
 
 
 
2. Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002r. w sprawie zasad techniki prawodawczej (Dz. U. Nr 100, poz. 908), które w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Lublinie stosuje się w zakresie projektowania aktów normatywnych.
 
 

Metryczka

Data publikacji 05.05.2009
Data modyfikacji 05.05.2009
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Hrubieszowie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
sierż. Edyta Krystkowiak
Osoba udostępniająca informację:
sierż. Edyta Krystkowiak Wydział Prewencji
Osoba modyfikująca informację:
sierż. Edyta Krystkowiak
do góry