Przyjmowanie i załatwianie spraw - Komenda Powiatowa Policji w Hrubieszowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Przyjmowanie i załatwianie spraw

Strona znajduje się w archiwum.

Przyjmowanie i załatwianie spraw

 

 
        Sprawy do realizacji są wnoszone do Komendy Powiatowej Policji pisemnie, za pośrednictwem faxu lub poczty elektronicznej.
        Pisma rejestrowane są według kolejności wpływu, następnie dekretowane przez Komendanta Powiatowego Policji lub jego Zastępcę i przekazywane do odpowiednich komórek organizacyjnych do realizacji.
        Korespondencja zarówno wpływająca jak i wypływająca do/ z Komendy Powiatowej Policji w Hrubieszowie podlega rejestracji w Dzienniku Korespondencyjnym, który znajduje się w sekretariacie.
 
Komenda Powiatowa Policji w Hrubieszowie
ul. Narutowicza 20
22- 500 Hrubieszów
 
 
Dyżurny:       ( 084) 696- 62- 10
                         fax (084) 696- 62-44
Sekretariat:  (084) 696- 62- 16
                         fax. (084) 696- 62- 46
 
adres e- mail: policjahrubieszow@kwp.lublin.pl
 
 

Metryczka

Data publikacji 06.05.2009
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Hrubieszowie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
sierż. Edyta Krystkowiak
Osoba udostępniająca informację:
sierż. Edyta Krystkowiak Wydział Prewencji
do góry