Programy prewencyjne - Komenda Powiatowa Policji w Hrubieszowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Programy prewencyjne

Strona znajduje się w archiwum.

Programy prewencyjne

Programy prewencyjne realizowane przez Komendę Powiatową Policji w Hrubieszowie

1.       „Bezpiecznie w szkole i poza szkołą” – działania profilaktyczne realizowane przez Powiatową Bibliotekę Publiczną w Hrubieszowie i Komendę Powiatową Policji w Hrubieszowie. Patronat nad akcją objął Starosta Hrubieszowski i Stowarzyszenie ,,Bezpieczny Powiat Hrubieszowski”. Założeniem tego przedsięwzięcia jest przeciwstawienie się różnym patologiom społecznym (przestępczość, alkoholizm, narkomania, lekomania, autodestrukcja, samouszkodzenia, załamania nerwowe, zagrożenia zdrowia i życia w środowiskach wiejskich), występującym wśród dzieci
i młodzieży w wieku szkolnym. IX edycja powyższego przedsięwzięcia była realizowana w miesiącach styczeń 2009 – kwiecień 2009 i skierowana była do uczniów I klas gimnazjów na terenie powiatu hrubieszowskiego. Policjanci KPP w Hrubieszowie brali udział w spotkaniach z uczniami gdzie poruszana była m.in. tematyka antyalkoholowa i antynarkotykowa. Powyższe działania profilaktyczne są realizowane cyklicznie. Pomoc    w realizacji udzielili partnerzy: Rejonowy Zakład Energetyczny w Hrubieszowie, Straż Miejska, Placówka Terenowa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Hrubieszowie, Biblioteki Gminne, Gimnazja z terenu powiatu oraz samorządy miasta i gmin. W ramach przedsięwzięcia udział wzięło około 1100 uczniów, wśród których został przeprowadzony konkurs.
 
2. „Świadomie i bezpiecznie” – realizowany jest przez Powiatową Bibliotekę Publiczną w Hrubieszowie i Komendę Powiatową Policji w Hrubieszowie. Odbywa się pod patronatem Starosty Hrubieszowskiego i Stowarzyszenia "Bezpieczny Powiat Hrubieszowski". Powyższe działania profilaktyczne są realizowane w miesiącu maju 2009 roku a objęci programem zostali uczniowie klas II szkół średnich powiatu hrubieszowskiego. Powyższe działania są wdrażane cyklicznie a ich celem jest podniesienie świadomości prawnej młodych ludzi oraz zainteresowanie problematyką szeroko podjętego bezpieczeństwa. W ramach przedsięwzięcia będą przeprowadzone w szkołach średnich spotkania z przedstawicielami podmiotów dla których podejmowana problematyka nie jest obojętna. 
3 „Znakowanie rowerów„ – Program realizowany jest we współpracy ze Starostwem Powiatowym, Strażą Miejską, PZU oraz szkołami.
     Sekcja Prewencji KPP w Hrubieszowie w ramach programu ,,Identyfikacja” prowadzi również akcję znakowania sprzętu OSP (ratowniczo-gaśniczego) gdzie do końca 2008 r. zarejestrowanych zostało 87 takich sprzętów.
 
            Powyższe działania profilaktyczne są realizowane w oparciu o główny program prewencyjny „Bezpieczna Szkoła – Bezpieczny Powiat Hrubieszowski” organizowany przez Powiatową Bibliotekę Publiczną w Hrubieszowie oraz Komendę Powiatową Policji w Hrubieszowie pod patronatem Starosty Hrubieszowskiego i Stowarzyszenia ,,Bezpieczny Powiat Hrubieszowski”. Celem ww. przedsięwzięć jest ograniczenie zagrożeń i patologii społecznych występujących wśród dzieci, ograniczenie zagrożeń zdrowia i życia dzieci przebywających w środowiskach wiejskich, wykształcenie umiejętności postępowania w przypadku zagrożeń, kształtowanie właściwych postaw moralno-etycznych wśród dzieci, podniesienie świadomości prawnej dzieci, wykształcenie umiejętności korzystania z różnych źródeł wiedzy, umiejętność rozwiązywania problemów w twórczy sposób.
           

 

Metryczka

Data publikacji 06.05.2009
Data modyfikacji 28.12.2018
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Hrubieszowie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
sierż. Edyta Krystkowiak
Osoba udostępniająca informację:
sierż. Edyta Krystkowiak Wydział Prewencji
Osoba modyfikująca informację:
st. asp. Edyta Krystkowiak
do góry